Obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MWT Solutions S.A. oraz PBSG S.A., spółki mają siedzibę w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań i będą administrować Państwa danymi osobowymi w ramach umowy o współadministrowaniu. Z administratorami danych można skontaktować się można pisząc na adres: rodo@mwtsolutions.pl lub rodo@pbsg.pl. Ma Pan/Pani prawo do żądania od każdego z administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółek. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.